Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Pictures circling around Pacific Islander woman's headΠεριγραφή Επαγγέλματος:

Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων (της κατηγορίας PC’ S), την εγκατάσταση και τη συντήρηση απλού τοπικού δικτύου υπολογιστών, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη απλών εφαρμογών (συμπεριλαμβανόμενων και απλών εφαρμογών του Διαδικτύου). Παράλληλα δε, ο παραπάνω επαγγελματίας ασχολείται με την προώθηση και πώληση προϊόντων Πληροφορικής, τη διαχείριση τοποθεσίας στο Internet (Webmaster), όπως επίσης και με εργασίες που αφορούν περισσότερο σύνθετες εφαρμογές των παραπάνω λειτουργιών, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες υπευθύνων.

Συνθήκες Εργασίας:

Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων, εκτελεί κυρίως εργασίες σε χώρους γραφείων με τη χρήση Η/Υ, με καλό φωτισμό και αερισμό και κάτω από καλές και ευχάριστες συνθήκες εργασίας, ενώ συχνά μετακινείται προκειμένου να επισκεφτεί τις επιχειρήσεις ή τους πελάτες του για ενημέρωση ή τεχνική υποστήριξη, αλλά και για να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενο των εργασιών του.

 Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Για να ασχοληθεί κάποιος με το επάγγελμα αυτό πρέπει να είναι συνεργάσιμος, επικοινωνιακός, εύστροφος, να παίρνει πρωτοβουλίες όταν χρειάζεται, να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις της νέας τεχνολογίας και να του αρέσει να επισκευάζει ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης απαιτείται να είναι παρατηρητικός, επινοητικός, προσεκτικός και ακριβής στη δουλειά του, να είναι επιδέξιος στα χέρια και τα δάχτυλα και να διαθέτει υπομονή, επιμονή, αναλυτική σκέψη και καλή όραση. Επίσης, ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων για να ολοκληρώνει την εργασία του με ταχύτητα, ακρίβεια και επιτυχία πρέπει να έχει: πλήρη γνώση της λειτουργίας και αρχιτεκτονικής των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τις βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων "Professional Windows 2000", UNIX και LINUX, τις γνώσεις για τα δίκτυα υπολογιστών, τη σχεδίασή τους, τη λειτουργία τους και υλοποίησή τους, να γράφει και να διαμορφώνει ένα κείμενο χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον WINDOWS, να συνθέτει και να διαχειρίζεται ένα λογιστικό φύλλο σε περιβάλλον WINDOWS, να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων σε περιβάλλον WINDOWS, να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης, σύνθεσης, δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας, αρχές και τεχνικές οργάνωσης αρχείων καθώς και τις βασικές δομές δεδομένων, πλήρη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C και C++, να έχει τις γνώσεις για ανάλυση και σχεδιασμό εφαρμογών σε περιβάλλον της VISUAL BASIC, τις γνώσεις που απαιτούνται πάνω στις αρχές και τεχνικές της ηλεκτρονικής τυπογραφίας, τις γνώσεις που απαιτούνται για τις αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου, τις εντολές και τεχνικές ανάπτυξης ιστοσελίδων καθώς επίσης και εξοικείωση με προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού στο Διαδίκτυο, γνώσεις προχωρημένων τεχνικών προγραμματισμού σε περιβάλλον ORACLE με χρήση PL/SQL καθώς και χρήση του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη κατανεμημένων δικτυακών εφαρμογών και κατανεμημένων βάσεων δεδομένων, γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων και σύνθετων εφαρμογών πολυμέσων καθώς και της επεξεργασίας σημάτων, να έχει αποκτήσει εξοικείωση πάνω στις αρχές και τα μοντέλα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη γνώση των αλγόριθμων που αποτελούν τα συστατικά μέρη των μοντέλων αυτών, τις γνώσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τοποθεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου στο διαδίκτυο, τις γνώσεις για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εμπορικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία.
Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα τεχνικός δικτύων υπολογιστών που ανήκει στον Τομέα Πληροφορικής  τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Η φοίτηση στην ειδικότητα αυτή περιλαμβάνει τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και τα μαθήματα εξειδίκευσης που είναι: Programming_WordleΑγγλικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Σχεδίαση Εφαρμογών, Δίκτυα Υπολογιστών, Σύγχρονα Παραθυρικά Λειτουργικά Συστήματα (Windows NT, 2000 & Linux), Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (διαχείριση και υποστήριξη back office λογισμικού - office automation), Αρχές Επεξεργασίας Εικόνας, Γλώσσα Προγραμματισμού C& C++, Δομές Δεδομένων & Οργάνωση Αρχείων, Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων σε Παραθυρικό Περιβάλλον, Γλώσσα Προγραμματισμού Visual Basic, Βάσεις Δεδομένων, Επιχειρηματικότητα & Τεχνική Επικοινωνίας, Αρχές Τυπογραφίας με Η/Υ (Desktop Publishing), Τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου, Γλώσσες SQL/4GLσε Περιβάλλον ORACLE, Εισαγωγή στα Πολυμέσα, την Επεξεργασία Ήχου και Σημάτων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Περιβάλλον MS-SQL Server, Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο, Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών, Ασφάλεια Δεδομένων / Επικοινωνιών, Εργαλεία Συγγραφής Πολυμέσων (Authoring Tools), Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Περιβάλλον ORACLE.
Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ της ειδικότητας τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής   μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα  έχοντας σαν πρόσθετο προσόν την πιστοποίηση ECDL.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων, μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως: Τεχνική υποστήριξη Δικτύων

Υπολογιστών, Τεχνική υποστήριξη Υπολογιστικών συστημάτων (της κατηγορίας PC’ S), Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, Διαχείριση Τοποθεσίας στο Internet (Webmaster), Ανάπτυξη απλών εφαρμογών. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:

1) Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, υπουργεία, κ.λπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

2) Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
3) Επιχειρήσεις που προωθούν - πωλούν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου ή υπηρεσίες Πληροφορικής.

4) Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
5) Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού (INTRACOM, SIEMENS κ.λπ).
6) Εταιρείες λογισμικού (π.χ. INTRASOFT, SINGULAR κ.λπ).
7) Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (π.χ. OTENET, FORTHNET, HELLAS ON LINE κ.λπ), επιχειρήσεις.
8) Εταιρείες κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων.
9) Επιχειρήσεις που διατηρούν ιστοσελίδες στο ʽΔιαδίκτυο με σκοπό την άμεση επαφή με τους πελάτες (π.χ. τραπεζικές, χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές).
Οι προοπτικές απασχόλησης για το επάγγελμα αυτό είναι θετικές.
Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Μαθήματα Β’ τάξη

 

Ώρες

Μαθήματα Γ’ τάξη

 

Ώρες
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2Ε Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ + 4Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε Σχεδιασμός και Ανάοτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ + 2Ε
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1Θ + 3Ε Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ + 2Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1Θ + 3Ε Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο: 23 ώρες Σύνολο: 23 ώρες
( Θ : θεωρία   -   Ε : εργαστήρια )             Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τύχος Β