Τομέας Πληροφορικής

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση:

 • Υπολογιστικών συστημάτων (PC)
 • Απλού τοπικού δικτύου
 • Απλών εφαρμογών  (& Διαδικτύου)
 • Ασχολείται επίσης με τη προώθηση προϊόντων Πληροφορίκης και με τη διαχειριση τοποθεσίας στο Internet (Webmaster)

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

(Πιστοποίηση ECDL εφ' όρου ζωής)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α. Συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές Εξετάσεις.

β.Μπορεί να εργαστεί σε:

Επιχειρήσεις, Οργανισμούς,Υπουργεία  

Δίκτυα Υπολογιστών

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο τεχνικός δικτύων υπολογιστών είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αναλαμβάνει:

 • Το στήσιμο ενός δικτύου Η/Υ από τη σχεδίασή του μέχρι την παράδοση στον χρήστη.
 • Έχει την ευθύνη για τη μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξή του.
 • Παρέχει επίσης διαχειριστική υποστήριξη του δικτύου (Administrator) και προβαίνει σε διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης όταν αυτό χρειαστεί.
 • Φροντίζει τόσο για τη νόμιμη χρήση λογισμικού όσο και για την προστασία προσωπικών δεδομένων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από τυχόν εισβολείς του δικτύου.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας

(Πιστοποίηση ECDL εφ' όρου ζωής)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α. Συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές Εξετάσεις.

β.Μπορεί να εργαστεί σε:

Επιχειρήσεις, Οργανισμούς,Υπουργεία  ως

Στέλεχος Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ή Τμημάτων Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών σε Εταιρείες Πληροφορικής.

Ο/η Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών εργάζεται σε επιχειρήσεις αρχικά ως ειδικευόμενος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο (administrator) των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων της επιχείρησης.

Εφαρμογών

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο τεχνικός εφαρμογών Λογισμικού ασχολείται:

 • Mε τα προβλήματα λειτουργίας που παρουσιάζονται σε προσωπικούς υπολογιστές (PC).
 • Γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα λειτουργικά συστήματα Windows, DOS, UNIX
 • Εφαρμόζει τεχνικές δομημένης σχεδίασης προγράμματος στις γλώσσες Python και C και διαχειρίζεται δίκτυα υπολογιστών.
 • Προγραμματίζει και αναπτύσσει εφαρμογές σε SQL/4GL, σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές οπτικού προγραμματισμού.
 • Χρησιμοποιεί την τεχνολογία πολυμέσων για την ανάπτυξη εφαρμογών με Clipper.
 • Τον επεξεργαστή κειμένου (WORD), τα λογιστικά φύλλα (EXCEL) κα βάσεις δεδομένων.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας

(Πιστοποίηση ECDL εφ' όρου ζωής)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Μπορεί να εργαστεί :

 • Σε μικρομεσαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 • Σε τμήματα παραγωγής λογισμικού στο δημόσιο (Π.Δ. 50, ΦΕΚ 39 Α’, 5-3-2001) 
 • Στον ιδιωτικό τομέα ως χρήστης χειριστής και προγραμματιστής.