Τομέας Δομικών Έργων Δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και  Γεωπληροφορικής

Περιγραφή Επαγγέλματος logo γραφικών

H Ειδικότητα Σχεδιαστών δομικών έργων & Γεωπληροφορικής απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν

  • Με τη μελέτη
  • Τη σχεδίαση
  • Την επίβλεψη της κατασκευής των τεχνικών έργων

προϋποθέτει την δημιουργική φαντασία, την καλαισθησία, την παρατηρητικότητα και την κλίση στο σχέδιο.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί

  • Σε γραφεία εκπόνησης μελετών, όπως οικοδομικών έργων, οδοποιίας, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών μελετών ως σχεδιαστές.
  • Σε τεχνικές εταιρίες κατασκευής έργων (εργολαβικά γραφεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων) ως σχεδιαστής ή εργοδηγός.
  • Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών.
  • Σε εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος ή οικοδομικών υλικών.
  • Στις τεχνικές εταιρίες του Δημοσίου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Δήμων, Νομαρχιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, στη Πολεοδομία κτλ)
  • Σαν ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τεχνικό γραφείο αναλαμβάνοντας την εκτέλεση δημοσίων τεχνικών έργων μικρού προϋπολογισμού μετά τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου.