Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

filling-office-secretary-jobsΠεριγραφή Επαγγέλματος:

Εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου και τα καθήκοντά του καθορίζονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού που απασχολείται. Συνήθως ασχολείται με:

 • Την αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Την παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο
 • Την εξυπηρέτηση πελατών
 • Την προετοιμασία και αποστολή επιστολών
 • Τη δακτυλογράφηση εγγράφων
 • Το χειρισμό e-mail και fax

παράλληλα δραστηριοποιείται ως βοηθός του έφορου ή του λογιστή

 • Συγκεντρώνοντας και ελέγχοντας όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας.
 • Αρχειοθετώντας τα παραστατικά του λογιστηρίου
 • Ελέγχοντας τα βιβλία της εταιρείας
 • Συμβάλλοντας στην οργάνωση του λογιστηρίου, υπό την εποπτεία του λογιστή
 • Προετοιμάζοντας τα δελτία πωλήσεων και τα τιμολόγια
 • Εισπράττοντας λογαριασμούς και εξοφλώντας οφειλές της εταιρείας.
 • Συμπληρώνοντας τα έντυπα για την εφορία και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α. Συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές Εξετάσεις.

β. Μπορεί να εργαστεί ως

 • Διοικητικός υπάλληλος ή Βοηθός Λογιστή σε
 • Δημόσιες υπηρεσίες
 • Οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων
 • Τράπεζες
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες
 • Βιομηχανίες
 • Χρηματιστηριακά γραφεία
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • Γραφεία ορκωτών λογιστών και λογιστικά γραφεία

Ακόμα μπορεί να εργαστεί :

 • Στο χρηματιστήριο
 • Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις (απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών)
 • Σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

hotel-reception

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό 

 • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
 • Καταγραφεί  τα  στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα  του τμήματος υποδοχής.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν  τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.
 • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικά  με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
 • Εξυπηρετεί  τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α. Συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές Εξετάσεις.

β. Μπορεί να εργαστεί σε

 • Τουριστικά συγκροτήματα
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Κάμπινγκ
 • Κατασκηνώσεις
 • Τουριστικά γραφεία.