Τεχνικός Οχημάτων

Design1-Automotive-image-1

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:
- έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
- έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

-μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών.

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικοί διέξοδοι.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα:

  • Να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος
  • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

Reparaturanleitung SAC Spezialwerkzeug

Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις:

  • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου
  • Είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  • Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  • Παρέχει το δικαίωμα της απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

*Σημαντική σημείωση: Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους.

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:
- στους οργανισμούς ΔΕΚΟ
- Δημόσιες υπηρεσίες
- σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
- οχημάτων και  χωματουργικών μηχανημάτων
- σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
- σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
- σαν ελεύθερος επαγγελματίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

( Θ : θεωρία   -   Ε : εργαστήρια )

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων
Β' ΤΑΞΗ Γ' ΤΑΞΗ
  Μαθήματα     Μαθήματα  
1. ΜΕΚ Ι   1. ΜΕΚ ΙΙ  
2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών   2. Στοιχεία Μηχανών  
3. Ηλεκτρικό σύστημα Αυτοκινήτου   3. Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ  
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών   4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων  
5. Συστήματα Αυτοκινήτου Ι        
6. Αγγλικά Ειδικότητας