Τομέας Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελεαίου & Φυσικού Αερίουflame_burner_gas_hand_black_background_80587_2560x1024 

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι μία περιζήτητη ειδικότητα που σχετίζεται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών θέρμανσης.Eίναι ένας ειδικός με σίγουρη επαγγελματική προοπτική.

Ασχολείται με:

Tην μελέτη - Tην εγκατάσταση - Tην συντήρηση συστημάτων θέρμανσης είτε αυτό αφορά την οικιακή χρήση, είτε την επαγγελματική.

 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και  αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων.
 • Συντάσσει οικονομικές προσφορές.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α. Συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές Εξετάσεις.

β.Μπορεί να εργαστεί σε:

Μπορείς να εργαστείς:

 • Σε εταιρίες
  • σχεδιασμού και εγκατάστασης δικτύων καυσίμων
  • διανομής φυσικού αερίου.
  • διανομής ή διάθεσης αερίων καυσίμων
 • Σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ή παράγουν στερεά υγρά ή αέρια καύσιμα.
 • Στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ).
 • Σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα αερίων καυσίμων
 • Στην εγκατάσταση, συντήρηση, έλεγχο και επισκευή δικτύων
 • Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υλικά και εξαρτήματα εγκαταστάσεων

γ.Να εγγραφούν στα ΙΕΚ, όπου προσφέρονται σπουδές επιπέδου 3+.

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Construction-Insurance

Περιγραφή Επαγγέλματος

Αντικείμενο της εργασίας του είναι:

 • H εγκατάσταση
 • H συντήρηση
 • O έλεγχος
 • H επισκευή
 • και η ασφαλής λειτουργία
 • κάθε φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού σε Kτίρια  Oικοδομές ή βιομηχανίες.

Ειδικότερα, ο Βοηθός κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανολόγου μηχανικού συναρμολογεί, συντηρεί και επισκευάζει μηχανές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δοκιμάζει και ρυθμίζει τη λειτουργία τους και ελέγχει την παρεχόμενη ασφάλεια και την αναμενόμενη απόδοση και ισχύ τους.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α.Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

β.Μπορεί να απασχοληθεί σε :

 • Μηχανουργεία
 • Εργοστάσια κατασκευής και Συναρμολόγησης μηχανών 
 • Βιοτεχνίες
 • Βιομηχανίες
 • Τεχνικές εταιρείες και σε εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού.

HVACΤεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού  μπορεί να:

 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α. Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

β. Μπορεί να απασχοληθεί ως

 • ελεύθερος επαγγελματίας
 • μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων)
 • τεχνίτες συντήρησης.

Design1-Automotive-image-1Τεχνικός Οχημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:
- έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
- έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας της σπουδές ο μαθητής - μαθήτρια

ΑΠΟΚΤΑ

α. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με του ΓΕΛ

β. Πτυχίο Ειδικότητας 

Mπορεί επίσης να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

 -Mηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- Tεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- Tεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
-Tεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)-Tεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- Hλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- Tεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

α. Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

 

β. Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:
- στους οργανισμούς ΔΕΚΟ
- Δημόσιες υπηρεσίες
- σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
- οχημάτων και  χωματουργικών μηχανημάτων
- σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
- σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
- σαν ελεύθερος επαγγελματίας.