Επίσκεψη σε Έκθεση Ηλεκτρολογίας

Το παρών έδωσαν οι μαθητές των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρολογίας στην έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού και αυτοματισμού.