Βοηθός Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων

Functional-Medicine-TestingΠεριγραφή Επαγγέλματος:

Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις που βοηθούν το διαγνωστικό έργο του εργαστηριακού γιατρού και αυτό γίνεται πάντα με την επίβλεψη του τεχνολόγου ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, αναλύει τις ουσίες που στέλνουν στο εργαστήριο, τα νοσοκομεία ή τα ιατρεία, όπως αίμα, πτύελα, γαστρικό υγρό, ούρα, κολπικό επίχρισμα κ.ά. Εκτός, όμως, από τις αναλύσεις αυτών των ουσιών, ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, κάνει στο εργαστήριό του και πειράματα εφαρμοσμένης χημείας, που βοηθούν στην πρόοδο των ερευνών της πυρηνικής και πειραματικής ιατρικής για την αντιμετώπιση ασθενειών και τη δημιουργία νέων φαρμάκων.

Η λήψη αίματος και η διεξαγωγή τής απαιτούμενης κάθε φορά εξέτασης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Προετοιμάζει τον ασθενή και ετοιμάζει τα υλικά για την εξέταση, λαμβάνοντας όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον ασθενή. Παρασκευάζει θρεπτικά υλικά και διαλύματα και πραγματοποιεί τις εργαστηριακές αναλύσεις με τον αυτοματοποιημένο αναλυτή Coulter Counter. Αφού τελειώσει η εξέταση, φροντίζει να καταστραφεί το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Καταγράφει στον Η/Υ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και κάνει τις σχετικές αρχειοθετήσεις.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια μικροβιολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά, σε κέντρα αιμοδοσίας, σε διαγνωστικά κέντρα με τις παραπάνω ειδικότητες, σε φαρμακευτικές εταιρίες και σε υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα.
  • Πάντοτε με την καθοδήγηση των αποφοίτων ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας ή των ιατρών μικροβιολόγων  αναγράφει  τα στοιχεία των εξεταζόμενων, τις αιτούμενες εξετάσεις και τα αποτελέσματα στο αρχείο του εργαστηρίου, δίνει οδηγίες  προς τους εξεταζόμενους για τη συλλογή των δειγμάτων και για τη σωστή προετοιμασία τους, παρασκευάζει τα απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά υλικά, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου, πραγματοποιεί αποστείρωση υλικών και εργαλείων, παραγγέλνει παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Συνθήκες Εργασίας:

Οι εργαζόμενοι στα Ιατρικά και Βιολογικά Εργαστήρια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οργανωμένα εργαστήρια με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Χειρίζονται αιματολογικούς και βιοχημικούς αναλυτές σύγχρονης τεχνολογίας. Στο εργαστήριο υπάρχει πάντα γιατρός μικροβιολόγος ή κάποιος έμπειρος τεχνολόγος, ο οποίος ελέγχει αλλά και κατευθύνει, όταν χρειάζεται, την εργασία του. Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών επαγγελμάτων εργάζεται με κανονικό ωράριο, αλλά όπως σε όλα τα επαγγέλματα υγείας οι υπερωρίες είναι συχνές και αναπόφευκτες.
Εργάζεται σε αιματολογικά εργαστήρια, όπου οι συνθήκες εξαρτώνται από το βαθμό οργάνωσης και εξοπλισμού του εργαστηρίου. Οπωσδήποτε, όμως, θα πρέπει να φροντίζει απαραίτητα και με σχολαστικότητα την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Επίσης, εφόσον έρχεται σε επαφή με αίμα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, εξαιτίας του κινδύνου για τη μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών ιδιαιτέρως του ιού του AIDS.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Biosciences_and_Medicine

Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων πρέπει να διαθέτει καλή υγεία, παρατηρητικότητα μεθοδικότητα και να είναι ακριβής και προσεχτικός στις κινήσεις του. Απαραίτητα εφόδια είναι οι καλές γνώσεις χημείας, μαθηματικών και βιολογίας, αφού ο συνδιασμός αυτών των γνώσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Σημαντικό προσόν είναι η αντιμετώπιση των ασθενών με αίσθημα ευθύνης και η θέληση για καλή συνεργασία με το μικροβιολόγο γιατρό.

Πρέπει να είναι προσεκτικός, υπεύθυνος και μεθοδικός. Η δουλειά του απαιτεί παρατηρητικότητα και ακρίβεια στις κινήσεις. Πρέπει επίσης να χειρίζεται με επιδεξιότητα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στο εργαστήριο.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίωνπου ανήκει στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων εκκρεμεί ενόψει της υπουργικής απόφασης, περί ισοτιμίας των νέων τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.
Δεν έχει εκδοθεί προς το παρόν το σχετικό Π.Δ. που θα καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αυτής της ειδικότητας.

Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια νοσοκομείων δημοσίων και ιδιωτικών, σε σταθμούς αιμοδοσίας, σε Κέντρα Υγείας, στον ιδιωτικό τομέα σε μικροβιολογικά, αιματολογικά, κυτταρολογικά εργαστήρια, σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ενδοκρινολογίας, βιοχημείας κ.λπ. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι σχετικά καλές. Τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία νέων μονάδων νοσηλείας, κλινικών, νοσοκομείων, εργαστηρίων, Κέντρων Υγείας κ.λπ. παρατηρείται μικρή αύξηση της ζήτησης των βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων στην αγορά εργασίας.

Μπορεί να εργαστεί σε αιματολογικά εργαστήρια δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων, σε διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα, σε τράπεζες αίματος, σε κέντρα υγείας, σε θεραπευτήρια-κλινικές και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Μαθήματα:

Β’ τάξη                                          ( Θ : θεωρία   -   Ε : εργαστήρια )

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας I

2.

Κινική Βιοχημεία I

2Θ + 3Ε

3.

Μικροβιολογία I

2Θ + 4Ε

4.

Οργάνωση  Εργαστηρίων & Τεχνολογία Οργάνων

5.

Αιματολογία I

2Θ + 3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 Γ’ τάξη                                          ( Θ : θεωρία   -   Ε : εργαστήρια )

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II

2.

Εξελικτική Ψυχολογία

3.

Μικροβιολογία II

2Θ + 3Ε

4.

Ανασολογία

2Θ + 2Ε

5.

Αιματολογία II

2Θ + 2Ε

6.

Κλινική Βιοχημεία II

2Θ + 2E

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: εισήγηση Ι.Ε.Π.